Păhare din hîrtie

Eşti aici

Elementele importante trebuie să fie amplasate la o distanță nu mai mică de 5-7 mm de la marginea liniei de tăiere și biguire/falțuire + rezerva pentru tăiere/stanțare de 3 mm. Design/adaptarea machetului se face strict în conformitate cu desenul liniar al cuțitului.